Jeugd

Peutercollege: verrijkte voorschool in Rotterdam

2012

ISBN 978-90-5830-523-7
48 pag. € 7,00

Literatuurstudie naar (voorwaarden voor) effectiviteit van voorschools aanbod

Stichting De Verre Bergen werkt in Rotterdam aan een nieuwe variant op de voorschoolse educatie; het Peutercollege. Het doel van het Peutercollege is ontwikkelingsachterstand terug te dringen. Rotterdamse peuters vanaf 2 jaar krijgen een intensief programma, dat is gebaseerd op de methodiek Uk & Puk, aangevuld met kunst en cultuur en een vakantieaanbod. Bovendien zet het extra in op het versterken van ouderbetrokkenheid via activiteiten op de locatie en in het gezin.

Deze studie beschrijft de stand van zaken van onderzoek naar voorschools aanbod, zowel in internationale als in Nederlandse publicaties. De centrale vraag is: wat zijn de belangrijkste conclusies over de werkzaamheid van de voorschool en vergelijkbare arrangementen? Het doel van de literatuurstudie is het Peutercollege te voorzien van kennis over de effectiviteit van voorschools aanbod en randvoorwaarden daarvoor.

Zie ook: