Lokaal Sociaal Domein

Lokaal Sociaal Domein

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van zorg, jeugd en werk. Het doel van de transformatie is om meer samenhangende ondersteuning op verschillende leefgebieden te realiseren, waarbij (zorg)professionals minder zorgen voor en meer zorgen dat inwoners langer kunnen participeren in de samenleving. Dit vraagt om een nieuwe rolverdeling tussen overheid, inwoners en maatschappelijke instellingen. De gemeente wordt geacht de controle los te laten ten gunste van de samenleving, waarin mensen zelf initiatieven nemen, invloed hebben en dingen samen doen. Zo worden oplossingen in de eigen leefwereld gerealiseerd, die beter aansluiten bij individuele behoeftes.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop dat proces vorm krijgt, en naar de eerste opbrengsten van de nieuwe werkwijze. Andere relevante onderzoeken van ons hebben eveneens direct betrekking op de transformatie: zoals over de relatie tussen formele en informele organisaties, over de ondersteuning van multiprobleemgezinnen, over problematische schulden of over de omgang met veerkracht of eigen kracht. Het lokaal sociaal domein gaat immers over integraal beleid, het heeft betrekking op vele andere thema’s zoals gezondheid, armoede, multiproblematiek en sport.

Het volledige thema-overzicht is hier te vinden.


Nieuws


Recente publicaties