De sociale basis

Onderzoek en expertise

De sociale basis is een begrip dat volop in de belangstelling staat en waar veel van wordt verwacht. Maar het is ook iets waar verschillende mensen verschillende beelden bij hebben. Op basis van onderzoeken concluderen wij dat de sociale basis uit verschillende sferen bestaat: persoonlijk (iemands persoonlijk netwerk), gemeenschappelijk (informele en formele netwerken, bijvoorbeeld verenigingen) en institutioneel (collectieve, vrij toegankelijke voorzieningen).  

De sociale basis wordt dagelijks vormgegeven door vele mensen, gemeenschappen, initiatieven en organisaties. Zij maken de sociale basis krachtig. Maar daarmee is zij ook kwetsbaar, want ze is afhankelijk van de bijdragen van velen. Sommige onderdelen (zoals opbouwwerk, ontmoetingsplekken, en de middelen voor vrijwillige inzet) staan onder druk, en de sociale basis is niet in alle gemeenten, wijken en gemeenschappen even sterk.  

Vanuit verschillende perspectieven, met name vanuit de landelijke en lokale overheid, wordt er gekeken naar de sociale basis als een (gedeeltelijke) oplossing voor problemen in andere domeinen zoals Wmo, Jeugdhulp en zorg. Dit vanuit het idee dat als er meer hulpvragen worden opgepakt in ‘de sociale basis’ er minder professionele ondersteuning nodig is. Het versterken van de sociale basis is ook een van de speerpunten in akkoorden zoals het Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA). 

Onderzoek naar de sociale basis

Er leven nog veel vragen rond dit thema. Wat kan je doen om de sociale basis te versterken? Wat zijn realistische verwachtingen van de sociale basis? Hoe ga je als overheid of professional om met de sociale basis, op een manier die recht doet aan juist die intrinsieke motivatie van inwoners zelf? Het Verwey-Jonker Instituut heeft door recente onderzoeken en opdrachten veel kennis en expertise in huis op dit onderwerp. We zijn daarom een goede partij om te ondersteunen bij vragen over het sociaal domein in de vorm van advies of (actie)onderzoek.  

Meer weten over de sociale basis? Of wil je een onderzoek laten uitvoeren? Neem dan contact op met Andrew Britt. 

Andrew Britt

Senior onderzoeker Contact

Publicaties over de sociale basis

Het Verwey-Jonker Instituut heeft ruime ervaring met onderzoek naar de sociale basis. Recente voorbeelden zijn: