Diversiteit

Diversiteit

In ons onderzoek brengen wij de positie en leefsituatie van migrantengroepen in kaart en willen wij tevens bijdragen aan verbetering daarvan. We richten ons daarbij op wat migrantengroepen zelf kunnen ondernemen, maar ook op de samenleving en haar instituties. Er is oog voor uiteenlopende kwesties, zoals identiteitsconflicten bij de tweede generatie, discriminatie, maar ook vraagstukken rondom opvoeden in de migratiecontext en radicalisering. Een belangrijk uitgangspunt is dat de variatie tussen en binnen groepen groot is en verder toeneemt door de immigratie van nieuwe groepen. In de jaren 50 en 60 waren de meeste migranten afkomstig uit voormalige koloniën, Turkije en Marokko afkomstig. Vanaf de jaren 90 kwamen asielmigranten toenemend naar Nederland. Nu kent ons land veel Midden- en Oost-Europese migranten en vluchtelingen uit onder andere Syrië en Eritrea. Onder andere nieuwe migranten en radicalisering krijgen buiten het reguliere onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut ook bijzondere aandacht binnen ons programma Kennisplatform Integratie & Samenleving. Zie voor meer informatie www.KIS.nl.

Het volledige thema-overzicht is hier te vinden.


Nieuws


Recente publicaties


Contactpersoon

Drs. Ahmed Hamdi

Gerelateerde websites