Quickscan: is de begeleiding naar werk in jouw gemeente diversiteitsensitief?

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 23-11-2023
Nieuws
Het begeleiden van mensen met een migratieachtergrond naar werk vergt een diversiteitsensitieve aanpak. Wil je weten hoe het ervoor staat met de begeleiding binnen jouw gemeente? Heb je behoefte aan tips om deze manier van begeleiden op een goede manier mee te nemen binnen je beleid? Het Verwey-Jonker Instituut ontwikkelde in opdracht van SZW een quickscan waarmee je snel inzicht kan krijgen in hoe diversiteitsensitief de begeleiding naar werk binnen je gemeente is.

De QuickScan is te vinden op www.quickscandiversiteit.nl. Het is een eenvoudig te gebruiken zelfscan waarmee je als gemeente of uitvoeringsorganisatie snel een beeld kan krijgen van de stand van zaken en verbeterpunten. Het is mogelijk om de vragenlijst bij meerdere collega’s uit te zetten en de scores met elkaar te vergelijken. Dit brengt het gesprek over diversiteitsensitieve begeleiding op gang en kan het verbeterproces stimuleren. Aan de hand van de uitkomsten ga je met elkaar in gesprek over wat een diversiteitsensitieve begeleiding betekent voor jouw gemeente. In de scan kan je ook zien welke verbetermogelijkheden er zijn om op termijn de uitstroom naar werk of participatie te vergroten.

Voor een Inclusieve Arbeidsmarkt

De Quickscan komt voort uit het programma Voor een Inclusieve Arbeidsmarkt (VIA) van het ministerie van SZW. In dit programma werd onderzocht wat werkt om de arbeidsmarktpositie van mensen met een migratieachtergrond die langdurig in de bijstand zitten te verbeteren.

Zo werd bij vijf gemeenten onderzocht op welke manier een intensieve begeleiding kan bijdragen aan de kansen op de arbeidsmarkt. De uitkomsten van deze pilot vormen de basis voor de quickscan.

Naar de Quickscan

 

 

 

Hans Bellaart

Contact
(Arbeids)participatie 2023

Quickscan diversiteitsensitieve begeleiding naar werk

  • Hans Bellaart,
  • Saskia Andriessen,
  • Fatima Acherrat
ISBN 978-94-6409-268-4Download deze publicatie
Deel dit nieuwsbericht op: