Je kind opvoeden in een diverse wijk

Ervaringen van ouders zonder migratieachtergrond
PublicatiesGepubliceerd op: 08-02-24
Opvoeden in multi-etnische wijken kan zowel voor ouders met als zonder migratieachtergrond uitdagingen en vragen opleveren. Professionals die ouders ondersteunen zijn nog weinig bekend met de vragen en steunbehoeften die hiermee samenhangen, zeker als het gaat om de kant van de ouders zonder migratieachtergrond. KIS interviewde 29 ouders (bijna allen moeders) zonder migratieachtergrond die hun kinderen opvoeden in wijken waar zij in de minderheid zijn, in Amsterdam en Tilburg. Wat zijn hun vragen en behoeften?

Hun verhalen laten zien hoe zij schipperen in de kwesties die ze tegenkomen op school en de wijk. Duidelijk wordt ook dat er veel variatie is in hoe moeders het opvoeden in een wijk waar zij in de minderheid zijn beleven. Dit is mede afhankelijk van de specifieke context waarin ze opvoeden. Bijvoorbeeld of ze wonen in een wijk met gezinnen die grotendeels een vergelijkbaar opleidingsniveau hebben of niet. Het rapport benoemt hun steunbehoeften: de school blijkt een belangrijke spil. Deze publicatie is daarom zowel van belang voor scholen als voor opvoedprofessionals en informele ondersteuners van ouders.

978-94-6409-270-7
81 pag.
2023

Download via www.kis.nl

Met medewerking van

 • Liselotte Oudega

Thema's

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

 • Buurten en leefbaarheid

  We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

  Meer over dit thema
 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: