Ondersteuning aan sekswerkers met een migratieachtergrond

PublicatiesGepubliceerd op: 01-03-24
Veel sekswerkers in Nederland hebben een migratieachtergrond. Zij krijgen relatief vaak te maken met geweld. Ook worden ze geconfronteerd met andere uitdagingen, zoals discriminatie en gebrek aan kennis over hun rechten en plichten in Nederland.

Dit rapport van KIS beoogt organisaties die ondersteuning aan sekswerkers bieden te informeren over de uitdagingen van sekswerkers met een migratieachtergrond, de eventuele behoeften aan begeleiding die hier uit voortkomen en manieren om met sekswerkers met een migratieachtergrond in contact te komen. Inzichten uit het onderzoek zijn ook visueel en in het Engels weergegeven op de bijgevoegde poster.

ISBN 978-94-6409-288-2
35 pag.
2024

Download via www.kis.nl

Thema's

 • Overig

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

  Meer over dit thema
 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: