Drs. Ahmed Hamdi

Senior onderzoeker en Programmaleider Kennisplatform Inclusief Samenleven

De effectieve aanpak van problemen van specifieke groepen is niet alleen in hun belang en een daad van solidariteit, maar uiteindelijk ook in het belang van de brede samenleving. Niet opgeloste problemen leiden vaak tot meer ellende en hogere maatschappelijke kosten. Voorkomen is nog steeds beter dan genezen.

Ahmed Hamdi
Als senior onderzoeker en de programmaleider van het Kennisplatform Inclusief Samenleven werk ik in de breedte van het sociaal domein aan het ontwikkelen en toepassen van praktische kennis. Naast de dagelijkse aansturing van KIS, leid ik uiteenlopende onderzoeksprojecten, waaronder die naar maatschappelijk rendement van interventies en nieuw beleid. Mijn uitgangspunt is dat beleidskeuzes grote invloed hebben op mensen en daarom gebaseerd moeten zijn op de best mogelijke kennis, ook als deze niet perfect is.

Met KIS dragen we in samenwerking met partners in het land met praktische kennis bij aan een stabiele samenleving met ruimte voor verschil. Door het bij elkaar brengen van partijen, het ontwikkelen en toepassen kennis in de praktijk helpen we beleidsmakers, uitvoerende professionals en vrijwilligers om te gaan met de uitdagingen en kansen van etnisch-culturele diversiteit.

In mijn ervaring hoeven verschillen tussen (groepen) mensen niet te leiden tot onbegrip en spanningen en kunnen ze juist leiden tot verrijking. Dat gaat echter niet altijd vanzelf en onafhankelijke kennis kan hierbij helpen. Als generalist op het sociaal domein en op het gebied van diversiteit werkte ik recentelijk aan: maatschappelijke rendement van arbeidstoeleidingstrajecten voor statushouders en van e-health in de thuiszorg. Daarnaast heb ik onderzoek gedaan naar diversiteitskader wijkteams, weerbaar opvoeden, evaluatie wet op jeugdverblijven, informeel moskeeonderwijs, salafisme, schooladviezen aan scholieren met migratieachtergrond en de effectiviteit en maatschappelijke rendement van integrale aanpakken waaronder van wijkteams. 

Drs. Ahmed Hamdi

Senior onderzoeker en Programmaleider Kennisplatform Inclusief Samenleven

Externe publicaties