Effectevaluatie Veilige Veste Fier

PublicatiesGepubliceerd op: 10-06-24
Het Verwey-Jonker Instituut voerde onderzoek uit in de Veilige Veste: een residentieel verblijf waar slachtoffers van geweld een veilig onderkomen wordt geboden. Het verblijf heeft verschillende groepen voor jonge moeders met kinderen, jongeren en volwassenen met een complex trauma, slachtoffers van misbruik, geweld of bedreiging, eergerelateerd geweld, seksuele uitbuiting, buitenlandse mensenhandel en huiselijk geweld. Het onderzoek geeft een duidelijker beeld van de meiden die verblijven in de Veilige Veste op de groepen Asja, Metta en Zahir. Wat kenmerkt hen, met welke problemen hebben zij te maken, welke resultaten van behandeling zien we en hoe ervaren de meiden en hun ouders de geboden ondersteuning en behandeling op de groep.

In het onderzoek zijn 113 meiden van de drie afdelingen een jaar lang gevolgd. Voor alle meiden die deelgenomen hebben aan het onderzoek geldt, dat bij de start van hun verblijf op een van de drie afdelingen, dat zij zeer beschadigd zijn en veel geweld hebben meegemaakt. Over het algemeen lukt het binnen de Veilige Veste om het geweld dat deze meiden ervaren sterk te laten afnemen. Niet op alle aspecten van welzijn zien we echter een verbetering. Het kan zijn dat er meer tijd nodig is voor deze meiden om echt aan herstel te kunnen werken. Lees het volledige onderzoeksrapport voor alle conclusies en aanbevelingen.

Thema's

Deel deze publicatie op: