Dr. Frouke Sondeijker

Senior onderzoeker en Hoofd onderzoeksgroep jeugd, opvoeding en onderwijs

Ik wil graag een bijdrage leveren aan structurele verbeteringen in het leven van kinderen en hun gezinnen. De verbinding tussen praktijk, beleid en onderzoek is daarbij onmisbaar”

Frouke Sondeijker
Als psycholoog, werkzaam bij De Opvoedpoli, was ik van meerwaarde voor individuele gezinnen in kwetsbare posities. Als programmaleider bij het Nederlands Jeugdinstituut was ik bezig met beleid rondom zorg voor de jeugd. Als onderzoeker bij het Verwey-Jonker instituut verbind ik onderzoek, beleid en praktijk om verbetering in de zorg voor jeugdigen en hun gezinnen te creëren.

Een project waarvan ik energie krijg is de Sterkste Schakels. In dit project onderzocht ik de samenwerking tussen en professionaliteit van jeugdgezondheidszorg, wijkteams en onderwijs in tien gemeenten. Het was een succesvol onderzoek dat, door de gekozen aanpak, direct relevant was voor de deelnemende praktijken.

Hoe eerder en beter we opvoeders met vragen over opvoeden en opgroeien ondersteunen hoe minder problemen er ontstaan. Preventie, ik geloof erin! en werk dan ook graag aan projecten die eraan bijdragen dat meer kinderen een kansrijke start krijgen.

Tegelijkertijd ligt mijn hart bij de zware problematiek, voor hen heeft een vroege aanpak niet of niet afdoende gewerkt, maar hoe kunnen we toch ook voor hen het tij keren en een goed perspectief creëren?

Ik heb met veel plezier gewerkt aan het onderzoek ‘Hoe gaat het nu met jongeren uit de Jeugdzorgplus 2008-2013’. Ook proces- en effectevaluaties, casusonderzoek en actieonderzoek doe ik graag. Transparant werken vind ik belangrijk evenals participatie van relevante stakeholders. Juist bij onderzoeken die gaan over kwetsbare kinderen en hun gezinnen vind ik het belangrijk hen actief te betrekken. Dat vraagt creativiteit, enthousiasme en doorzettingsvermogen, maar dat is het zeker waard.

Wil je ook de zorg voor de jeugd verbeteren en denk je dat ik daarin iets kan betekenen, neem dan contact met mij op!

Dr. Frouke Sondeijker

Senior onderzoeker en Hoofd onderzoeksgroep jeugd, opvoeding en onderwijs

Externe publicaties