Evaluatie Pilots Veranderopgave Inburgering

Vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten. Eindrapportage
Publicatie overzichtGepubliceerd op: 03-06-21
Op 1 januari 2022 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel in. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet, onder meer door het inzetten van een pilotprogramma.

Een van de thema’s van het pilotprogramma is vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten. Daarin is geëxperimenteerd met het aanbieden van trajecten gericht op het verstevigen van de positie van vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht de zes door het Ministerie van SZW gefinancierde pilots. Deze hadden tot doel om vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten te activeren, hen te ondersteunen bij het zetten van stappen naar (arbeids)participatie, en hun Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren. De rapportage beschrijft de opzet, werking, en resultaten van de pilots. Daarnaast trekken we lessen in de voorbereiding op het nieuwe inburgeringsstelsel, die ook door andere gemeenten kunnen worden gebruikt.

Zie ook de bijbehorende handreiking: Aandacht voor vrouwen in de inburgering. Handreiking voor gemeenten voor de begeleiding van vrouwelijke statushouders en gezinsmigranten.

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: