#AllTogetherChallenge Telstar

Opbrengsten en geleerde lessen
PublicatiesGepubliceerd op: 17-05-24
Voetbalclub Telstar heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor de acceptatie en emancipatie van LHBTIQ+ personen in het betaald voetbal. Zo deden ze bijvoorbeeld meerdere keren mee met #AllTogetherChallenge activiteiten op “Coming Out Day”, gericht op het bevorderen van de acceptatie en emancipatie van LHBTIQ+ personen. Het Verwey-Jonker Instituut deed in opdracht van de Anne Frank Stichting onderzoek naar de uitvoering en opbrengsten van de #AllTogetherChallenge activiteiten. Zijn er wijze lessen te trekken voor andere betaald voetbalclubs die vergelijkbare projecten willen opzetten?

We hebben gesproken met (voormalig) betrokkenen van voetbalclub Telstar bij #AllTogetherChallenge activiteiten; met externen die betrokken waren of zicht hebben op de #AllTogetherChallenge activiteiten bij Telstar, en met supporters. Een van de opbrengsten was dat de activiteiten in de landelijke media veel positieve aandacht hebben gekregen. In het rapport geven we waardevolle adviezen voor clubs die een vergelijkbaar traject overwegen.

Met medewerking van

  • F. Goedhart

Thema's

Deel deze publicatie op: