Peutercollege: verrijkte voorschool in Rotterdam

Literatuurstudie naar (voorwaarden voor) effectiviteit van voorschools aanbod
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
Stichting De Verre Bergen werkt in Rotterdam aan een nieuwe variant op de voorschoolse educatie; het Peutercollege. Het doel van het Peutercollege is ontwikkelingsachterstand terug te dringen. Rotterdamse peuters vanaf 2 jaar krijgen een intensief programma, dat is gebaseerd op de methodiek Uk & Puk, aangevuld met kunst en cultuur en een vakantieaanbod. Bovendien zet het extra in op het versterken van ouderbetrokkenheid via activiteiten op de locatie en in het gezin.

Deze studie beschrijft de stand van zaken van onderzoek naar voorschools aanbod, zowel in internationale als in Nederlandse publicaties. De centrale vraag is: wat zijn de belangrijkste conclusies over de werkzaamheid van de voorschool en vergelijkbare arrangementen? Het doel van de literatuurstudie is het Peutercollege te voorzien van kennis over de effectiviteit van voorschools aanbod en randvoorwaarden daarvoor.

Zie ook:

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: