Ervaringen van ouders met kinderen op het Peutercollege

PublicatiesGepubliceerd op: 17-08-16
Het Peutercollege is een intensieve voorschool voor peuters in Rotterdam. Het Verwey-Jonker Instituut volgt Het Peutercollege vanaf het begin met onderzoek. één van de deelonderzoeken gaat over oudertevredenheid. In totaal 72 ouders zijn bevraagd over wat hun kinderen leren op Het Peutercollege en over hoe tevreden ze zijn. Dit rapport doet daarvan verslag en laat zien dat ouders erg positief zijn over Het Peutercollege.

Zie ook:

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: