Diversiteit

Het Peutercollege

Download
2018
ISBN 978-90-5830-893-1
35 pag.

Methodiekonderbouwing

Het Peutercollege is een intensief voorschools programma voor peuters in kwetsbare wijken in Rotterdam. Peuters van 2 jaar gaan vijf dagdelen naar Het Peutercollege, peuters van 3 jaar negen dagdelen. Ze krijgen een intensief aanbod dat hun ontwikkeling stimuleert, met veel aandacht voor ‘levensecht’ leren. Dat houdt in dat de kinderen daadwerkelijk in de praktijk met de lesstof aan de slag gaan. Het Peutercollege werkt intensief samen met ouders en andere gezinsleden en de wijk. Het doel is om peuters met zo min mogelijk achterstanden het basisonderwijs in te laten stromen. In deze publicatie wordt deze aanpak onderbouwd vanuit literatuur.

Zie ook: