Statushouders tussen droombaan en realiteit

De werking van twee interventies voor arbeidstoeleiding (VIP en NVA werktrajecten)
PublicatiesGepubliceerd op: 04-02-19
De arbeidsparticipatie van statushouders in Nederland is laag. Daarom zijn er extra inspanningen nodig op het gebied van de arbeidstoeleiding. In veel gemeenten zijn de afgelopen jaren verschillende initiatieven ontwikkeld om de (arbeids)participatie van statushouders te vergroten.

We hebben twee initiatieven onderzocht voor het ZonMw programma Vakkundig aan het werk, namelijk NVA Werktrajecten in Amersfoort en Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP) van VluchtelingenWerk. In dit rapport doen we verslag van onze bevindingen. Bij deze publicatie horen ook:

Onderzoekers

Thema's

 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: