Werkzame factoren van interventies arbeidstoeleiding statushouders (VIP en NVA Werktrajecten)

PublicatiesGepubliceerd op: 07-02-19
In veel gemeenten zijn de afgelopen jaren verschillende initiatieven ontwikkeld om de (arbeids)participatie van statushouders te vergroten. Wij hebben twee van deze initiatieven, NVA Werktrajecten en Vluchtelingen investeren in participeren van VluchtelingenWerk, uitgebreid onderzocht. In deze handreiking benoemen wij werkzame factoren die bijdragen aan het begeleiden van statushouders naar werk.

Deze factoren hebben betrekking op het versterken van vaardigheden, het opdoen van praktijkervaring, het bijsturen van verwachtingen voor een baan of opleiding en de samenwerking met stakeholders, zoals werkgevers, opleiders en gemeenten. Deze handreiking hoort bij de publicatie ‘Statushouders tussen droombaan en realiteit: de werking van twee interventies voor arbeidstoeleiding (VIP en NVA werktrajecten)’.

Lees ook:

Onderzoekers

Thema's

 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: