Werkzame factoren van interventies arbeidstoeleiding statushouders (VIP en NVA Werktrajecten)

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 07-02-19
In veel gemeenten zijn de afgelopen jaren verschillende initiatieven ontwikkeld om de (arbeids)participatie van statushouders te vergroten. Wij hebben twee van deze initiatieven, NVA Werktrajecten en Vluchtelingen investeren in participeren van VluchtelingenWerk, uitgebreid onderzocht. In deze handreiking benoemen wij werkzame factoren die bijdragen aan het begeleiden van statushouders naar werk.

 

Deze factoren hebben betrekking op het versterken van vaardigheden, het opdoen van praktijkervaring, het bijsturen van verwachtingen voor een baan of opleiding en de samenwerking met stakeholders, zoals werkgevers, opleiders en gemeenten. Deze handreiking hoort bij de publicatie ‘Statushouders tussen droombaan en realiteit : de werking van twee interventies voor arbeidstoeleiding (VIP en NVA werktrajecten)’

 

Lees ook:

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

    Meer over dit thema
  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema