Ruth Yohannes, MSc

Onderzoeker

Wil je een gezonde samenleving opbouwen en behouden, dan moet je als overheid, instanties oog hebben voor de hele samenleving en in het bijzonder voor de kwetsbaren. Onafhankelijk onderzoek is een belangrijk fundament voor een gezonde samenleving met ruimte voor verschil. Ik ben blij dat ik daaraan vanuit het Verwey-Jonker Instituut een bijdrage kan leveren

Ruth Yohannes
Sinds 2019 werk ik bij het Verwey-Jonker Instituut als onderzoeker. Daarvoor was ik werkzaam als stagiair en multicultureel interviewer bij diverse onderzoeken op het gebied van integratie van vluchtelingen in Nederland. Ik vind het bijzonder hoe je in korte tijd een vertrouwensband opbouwt, zodat diegene die tegenover je zit, zijn of haar persoonlijke verhaal wil vertellen. Ik haal veel energie uit de ontmoetingen met mensen en hun interessante verhalen.

Nieuwkomers zijn soms moeilijk te bereiken voor onderzoek, maar ik heb geleerd dat je met verbale en non verbale communicatie het vertrouwen kan winnen van je respondent en toch een mooi interview kunt houden. Praktijkgericht onderzoek is belangrijk om de maatschappelijke positie van kwetsbare groepen te verbeteren en good practices te verspreiden.

U kunt bij mij terecht voor onderzoek naar inburgering van nieuwkomers, (arbeids) participatie en diversiteit.

Ruth Yohannes, MSc

Onderzoeker