Evaluatie Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

PublicatiesGepubliceerd op: 20-06-24
Sinds augustus 2019 geldt in Nederland de ‘Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’. Volgens deze wet is gezichtsbedekkende kleding verboden in het onderwijs, de zorg, het openbaar vervoer en in overheidsgebouwen. Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde deze wet.

In het onderzoek kwam aan bod:

 • of het verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding heeft bijgedragen aan het vergroten van het gevoel van veiligheid en de verbetering van de communicatie en identificatie;
 • of deze wet goed uitvoerbaar is voor professionals;
 • of de wet veel discussie heeft opgeroepen;
 • welke impact de wet op personen met gezichtsbedekkende kleding heeft gehad;
 • en ten slotte, welke ontwikkelingen zich in andere Europese landen hebben voorgedaan met betrekking tot het verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding.

Om dit te onderzoeken hebben we literatuur bestudeerd, een enquête uitgevoerd met een respons van 435 personen, groepsinterviews gehouden met 22 respondenten van gemeenten, politie, rechtspraak, onderwijs, zorg en het openbaar vervoer. Daarnaast hebben we interviews gehouden met negen vrouwen die gezichtsbedekkende kleding dragen. In het rapport zijn onze conclusies te lezen.

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Polarisatie en verbinding

  Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

  Meer over dit thema
 • Sociaal domein

  We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: