Maxime van de Gevel, MSc

Onderzoeker

Sinds 2023 ben ik werkzaam binnen het Verwey-Jonker Instituut als onderzoeker bij verschillende projecten rondom discriminatie, racisme en diversiteit om zo een bijdrage te kunnen leveren aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving. Ik ben ervaren in het uitvoeren en analyseren van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek.

Als sociaal wetenschapper ben ik geïnteresseerd in thematiek verbonden aan migratie, etnische relaties en de multiculturele samenleving. Mijn hart ligt voornamelijk bij het verrichten van onderzoek naar discriminatie en racisme, sociale ongelijkheid, identiteit, inclusie en (culturele) diversiteit. Zo heb ik tijdens mijn werkzaamheden bij het Verwey-Jonker Instituut onder andere een bijdrage mogen leveren aan projecten rondom institutioneel racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt, maar ook aan onderzoek naar het melden van stagediscriminatie en het proces van stagematching op het middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast ben ik betrokken bij projecten rondom samenleven in diversiteit, vormingsonderwijs en voortijdig schoolverlaten.

Met mijn betrokkenheid bij het Verwey-Jonker Instituut hoop ik mijzelf in te kunnen zetten voor kwetsbare groepen in de samenleving en acceptatie en begrip voor elkaar. Ik vind het belangrijk om een luisterend oor te bieden aan de ervaringen van personen en om dit op een zo goed mogelijke manier te vertalen naar praktijk en beleid.

Maxime van de Gevel, MSc

Onderzoeker