Dr. Menal Ahmad

Medior onderzoeker

Met mijn onderzoek streef ik ernaar inzicht te geven in de diverse gelaagdheden van mensen en samenlevingen. Daarmee breng ik sociale dynamieken, emoties en verborgen subteksten die vaak onder het oppervlak schuilen aan het licht.

Menal Ahmad
Als cultureel antropoloog ben ik ervaren in het uitvoeren van empirisch onderzoek en diepgaande analyses, met het uiteindelijke doel om ons begrip van sociale relaties en maatschappelijke vraagstukken te verdiepen. Hiervoor heb ik in de afgelopen jaren veel interviews afgenomen en observaties uitgevoerd. Door het opbouwen van vertrouwensrelaties, probeer ik mensen van wie de stemmen vaak ondervertegenwoordigd zijn te betrekken in mijn onderzoek.

Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik onderzocht hoe mantelzorgers met een migratieachtergrond de zorg voor een naaste met dementie ervaren. Ook sprak ik zorgprofessionals over hun ervaringen in het contact met deze groep mantelzorgers. Ik heb onder andere uitgelicht hoe wrijvingen en obstakels, in zowel familierelaties als in de relaties tussen zorgprofessionals en mantelzorgers, het delen van zorg kunnen belemmeren. Een ander onderzoek waar ik veel energie uit heb gehaald is mijn postdoc onderzoek onder vrouwen met een migratieachtergrond die zich hebben losgemaakt van eergerelateerde beperkingen. In dit onderzoek laat ik zien hoe dergelijke keuzes gepaard gaan met wrijvingen en (emotioneel en/of fysiek) geweld binnen families, en hoe deze vrouwen hun zelfbeschikking ervaren binnen dit proces.

Neem contact met mij op voor vragen op het terrein van diversiteit, genderstructuren, gezondheid en zorg, intersectionaliteit, zelfbeschikking en eergerelateerd geweld.

Dr. Menal Ahmad

Medior onderzoeker

Externe publicaties

Artikelen in wetenschappelijke tijdschriften (peer-reviewed)

  • 2023 Ahmad, M. (2023). “You don’t want to be perceived as wild and unruly”: How ethnic minority women experience and negotiate their autonomy within honor-related contexts. Social Sciences, 12(10), 575. org/10.3390/socsci12100575
  • 2023 Ahmad, M., Saharso, S., & Tonkens, E. (2023). Framing dementia care in families with a migration background: An analysis of practitioners’ and family carers’ views and experiences. Ageing & Society, 1-22. org/10.1017/S0144686X23000260
  • 2022 Ahmad, M. (2022). Care and migration: A reflexive account of a researcher with a migration background. The Qualitative Report, 27(7), 1341-1358. org/10.46743/2160-3715/2022.5398
  • 2022 Ahmad, M., van den Broeke, J., Saharso, S., & Tonkens, E. (2022). Dementia care-sharing and migration: an intersectional exploration of family carers’ experiences. Journal of Aging Studies, 60, 1-10. org/10.1016/j.jaging.2021.100996
  • 2020 Ahmad, M., van den Broeke, J., Saharso, S., & Tonkens, E. (2020). Persons with a migration background caring for a family member with dementia: Challenges to shared care. The Gerontologist, 60(2), 340-349. org/10.1093/geront/gnz161

Proefschrift

Overige publicaties

 Interviews