Drs. Eliane Smits van Waesberghe

Senior onderzoeker

Senior onderzoeker – Drs. Eliane Smits van Waesberghe (1974) werkt sinds januari 2009 als senior onderzoeker en coördinator Internationale Zaken bij het Verwey-Jonker Instituut.

Zij richt zich op onderzoeksthema’s die zelfbeschikking (als onderdeel van mensenrechten volgens het VN verdrag) in de weg staan, zoals achterlating, huwelijksdwang, kind-huwelijken en verborgen vrouwen. Daarnaast heeft zij gedurende haar loopbaan veel kennis en kunde opgebouwd over gender gerelateerde vraagstukken. Eliane is country expert gendervraagstukken voor het European Institute for Gender Equality (EIGE).

Verder heeft zij vaak onderzoek gedaan naar de omvang van moeilijk, zichtbare doelgroepen. Voor een ‘educated guess’ van o.a. huwelijksdwang, achterlating en verborgen vrouwen gebruikt zij een triangulatie van kwantitatieve en kwalitatieve methoden. Op deze manier kan op een betrouwbare manier een omvangschatting tot stand komen, die zowel bij professionals, bij de doelgroep zelf en bij experts wordt uitgevraagd dan wel getoetst. Ook heeft zij veel ervaring met focusgroepen die gaan over moeilijk bereikbare/zichtbare doelgroepen en professionals op deze doelgroep adequaat te bevragen.

Drs. Eliane Smits van Waesberghe

Senior onderzoeker

Externe publicaties

  • 2015 – Rutten, R et. al (2015) Gewoon Getrouwd. Een onderzoek naar kindhuwelijken en religieuze huwelijken in Nederland. Maastricht: Maastricht University.
  • 2013 – Vanoni, M., Lünnemann, K, Drost, L. e.a (2013) Meerwaarde integrale opvang en hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld. Exploratief onderzoek naar de Centra Seksueel Geweld in Utrecht en Nijmegen. Amsterdam: Regioplan.
  • 2011 – Gruijter, M. van de, Smits van Waesberghe, E. et al. (2011) Jongeren en hun geloof. Geloofsbeleving van religieuze jongeren in de Nederlandse samenleving. Utrecht: Forum.
  • 2010 – Gruijter, M. de, Smits van Waesberghe, E. en Boutellier, H. (2010) Een vreemde in eigen land. Ontevreden autochtone burgers over nieuwe Nederlanders en de overheid. Amsterdam: Amsterdam University Press.