De opstart van Het Peutercollege

Een procesevaluatie
PublicatiesGepubliceerd op: 26-02-15
Kinderen uit achterstandswijken hebben vaak een ontwikkelingsachterstand op het moment dat zij naar de basisschool gaan. Deze achterstand is een gevolg van de sociaal maatschappelijke context waarin ze thuis zijn opgegroeid, bijvoorbeeld in een groot gezin met weinig middelen en/of laag opgeleide ouders die mogelijk de Nederlandse taal niet goed beheersen.

Het Peutercollege heeft als doel deze achterstand bij Rotterdamse kinderen weg te werken. Dit nieuwe initiatief onderscheidt zich van peuterspeelzalen, voorscholen en kinderdagverblijven door een intensief voorschools leerprogramma aan te bieden speciaal voor 2- en 3-jarigen. Daarnaast wordt er relatief hoog opgeleid personeel ingezet en ligt de focus ook op het betrekken van ouders bij het leerproces van de peuters. Het Verwey-Jonker Instituut heeft de opstart van Het Peutercollege gevolgd en het opstartproces geëvalueerd. Dit rapport is de eerste tussenevaluatie. Zo zijn de kernelementen van Het Peutercollege hierin opgenomen, maar ook de ervaringen van betrokken ouders, medewerkers en kinderen. Zij waren veelal positief. Momenteel voert het instituut vervolgonderzoek uit, zowel naar het proces en ervaringen als naar de effecten van Het Peutercollege op de ontwikkeling van de kinderen.

Zie ook:

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: