Suzan de Winter-Koçak, MSc

Senior onderzoeker

Sinds 2014 ben ik werkzaam bij het Verwey-Jonker Instituut en houd ik mij voornamelijk bezig met diversiteitsvraagstukken.

Binnen het Verwey-Jonker Instituut heb ik mij gespecialiseerd in nieuwe migratie, discriminatie, diversiteitsbeleid en de positie van jongeren met een migratieachtergrond binnen het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

Zo ben ik onder andere betrokken geweest bij meerdere onderzoeken naar stagediscriminatie in het mbo.

Suzan de Winter-Koçak, MSc

Senior onderzoeker

Externe publicaties

2018 Bellaart, H., de Winter-Koçak,, S., Elferink, J. (2018). Diversiteitsbeleid: Hoe ontwikkel je urgentiebesef? Kennisplatform Integratie & Samenleving
2016 Koçak,, S. & Klooster, E. (2016). Discriminatie op de mbo-stagemarkt verdient structurele aandacht. Sociale Vraagstukken
2015 Steketee, M., Gilsing, R., Jansma, A. & Koçak, S. (2015). Dit werkt in een multiprobleemgezin. Sozio, 2015 (4), 18-20.
2015 Meere, F. de., Los, V. & Koçak,, S. (2015). Betere jeugdzorg voor VO-leerlingen. Didactief, 45 (7). 48-49.