Hoe mbo-studenten stagediscriminatie willen melden

Gehoord en geloofd worden, met concrete gevolgen voor het leerbedrijf
PublicatiesGepubliceerd op: 06-11-23
Mbo-studenten krijgen structureel te maken met stagediscriminatie, maar melden dit niet of nauwelijks. Althans, niet bij een officieel meldpunt. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzocht het Verwey-Jonker Instituut welke behoeften en wensen mbo-studenten rondom het melden van stagediscriminatie hebben.

Binnen het onderzoek zijn er in totaal 41 studenten gesproken, individueel of in groepsverband. In de gesprekken zijn de studenten onder andere gevraagd naar hun kennis over de huidige meldstructuur; de mogelijkheden tot melden zijn momenteel immers erg versnipperd. Daarnaast zijn de studenten gevraagd wanneer zij stagediscriminatie zouden willen melden (bij welke situaties), hoe en bij wie. Ook is er in de gesprekken ingegaan op hoe studenten idealiter willen dat de klachtbehandelaar reageert op hun melding en wat zij willen wat het resultaat van de melding is.

Op basis van het perspectief van de studenten zelf, doen de onderzoekers vervolgens aanbevelingen, met name voor onderwijsinstellingen, over het (her)inrichten van de interne meldstructuur. Hierbij is het Stagepact MBO 2023 – 2027 als uitgangspunt genomen. In het pact hebben alle onderwijsinstellingen zich gecommitteerd aan het opzetten van een eigen laagdrempelig meldpunt waar studenten stagediscriminatie kunnen melden en ondersteuning en nazorg kunnen krijgen.

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

Deel deze publicatie op: