Statushouders in het mbo

Onderwijsroutes, struikelblokken en goede voorbeelden van ondersteuning
PublicatiesGepubliceerd op: 04-05-21
De meeste statushouders die een opleiding volgen, stromen in binnen het mbo. Het overgrote deel van hen start, om verschillende redenen, op de entreeopleiding. Voor de beste kansen op de arbeidsmarkt wordt echter een mbo-opleiding op niveau twee aangeraden. KIS onderzocht de onderwijs carrière van statushouders binnen het mbo, en doet aanbevelingen om deze carrière succesvol te laten verlopen.

In dit rapport brengen we in beeld hoe de onderwijscarrière op het mbo van (veelal jonge) statushouders verloopt. Lukt het hen om de overstap van de entreeopleiding naar niveau twee te maken? Tegen welke mogelijke barrières lopen zij aan op niveau twee en de hogere niveaus (drie en vier) en welke goede voorbeelden zijn er te noemen vanuit de praktijk? Maar bovenal: wat is er nodig om statushouders succesvol door- en uit te (laten) stromen binnen het mbo?

ISBN 978-94-6409-079-6
30 pag.
2021

Download viawww.kis.nl

Thema's

 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: