MBO en de stagemarkt, wat is de rol van discriminatie

Een verkenning onder onderwijsprofessionals en studenten
PublicatiesGepubliceerd op: 21-03-16
Dat studenten met een niet-westerse achtergrond meer moeite moeten doen om een stageplaats te vinden dan studenten van Nederlandse herkomst is al langer bekend. De vraag is in hoeverre dit verband houdt met discriminatie. En zo ja, hoe daar in de praktijk van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op wordt gereageerd.

Totaal 50 professionals en 71 studenten uit het mbo vertelden over hun ervaringen met discriminatie bij het zoeken naar een stage. Uit deze verkenning blijkt dat studenten van niet-westerse herkomst inderdaad vaker een afwijzing ontvangen na een sollicitatie. Discriminatie lijkt vaker voor te komen bij meisjes met een hoofddoek en jongeren waarvan de werkgevers het vooroordeel hebben dat ze risicovol zijn, bijvoorbeeld omdat ze steeds te laat zouden komen of diefstal plegen.

Toch blijkt uit deze verkenning dat discriminatie weinig wordt opgemerkt. Naar aanleiding van deze verkenning zien we twee mogelijke oorzaken hiervoor: vermijding van het probleem en het bij voorbaat al koppelen van de studenten aan bedrijven die open staan voor jongeren van niet-westerse herkomst.

25 pag
2016

Download via KIS

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: