Onderwijs

Onderwijs

Onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes. Het neemt een cruciale positie in bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren. Dit geldt voor voorschoolse educatie, maar ook voor basisonderwijs en diverse vormen van vervolgonderwijs. Het Verwey-Jonker Instituut doet vooral onderzoek naar de samenwerking tussen het traditionele onderwijs en alle partijen die bij het opvoeden en opgroeien van de jeugd zijn betrokken. Samen proberen zij ervoor te zorgen dat leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Het gaat daarbij onder meer om ouders, sportverenigingen, organisaties die betrokken zijn vanuit passend onderwijs en voorscholen. Ook kijken we naar de manier waarop in het onderwijs met specifieke maatschappelijke problematiek kan worden omgegaan, zoals de aanwezigheid van veel kansarme leerlingen of leerlingen met een extra zorgbehoefte. Veelal vanuit de vraag: wat werkt (niet), en hoe komt dat?

Het volledige thema-overzicht is hier te vinden.


Nieuws


Recente publicaties


Contactpersoon

Dr. Harrie Jonkman