Dr. Inti Soeterik

Senior onderzoeker

Controverse, spanning en onzekerheid, die kan bestaan rondom vraagstukken van inclusie moet niet uit de weg gegaan worden, maar juist onderzocht en benut als kans voor ontwikkeling

Inti Soeterik
Bij het Verwey-Jonker Instituut werk ik als senior onderzoeker bij de onderzoeksgroep Jeugd, opvoeding en onderwijs. Het accent van mijn werk ligt op onderzoek naar diversiteits- en inclusievraagstukken in het onderwijs. Met het oog op inclusie richt ik mij in mijn werk op het onderzoeken, transformeren en innoveren van onderwijsprocessen, -inhouden en professionals. Ik werk graag aan praktijkgericht onderzoek: onderzoek dat tot doel heeft bij te dragen aan het door ontwikkelen van praktijken en/of beleid.

Inclusie vraagt mijn inziens om een holistische aanpak: micro- meso en macro vraagstukken en processen gaan daarbij hand in hand. Zonder verandering in structuren, management en organisatie is er geen inbedding voor (veranderende) praktijken van individuen en vice versa. De controverse, spanning en onzekerheid, die ook kan bestaan rondom vraagstukken van inclusie moet daarbij niet uit de weg gegaan worden, maar juist onderzocht en benut als kans voor ontwikkeling. ‘Inclusiviteit’ impliceert mijn inziens dan ook openstaan en blijven voor continue doorontwikkeling en vernieuwing.

Sinds Augustus 2021 ben ik werkzaam bij het Verwey-Jonker Instituut. Mijn eerste opdracht betrof het leveren van input voor het meerjaren plan van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS), waarin kansengelijkheid en inclusief onderwijs een belangrijke plek innemen. Vanuit mijn rol en expertise lever ik binnen het instituut een bijdrage aan het in gang zetten van ontwikkeling en transformatie in en rondom onderwijsinstellingen richting inclusieve en diversiteitsbewuste organisaties, met professionals die zich blijven ontwikkelen in hun professionele handelen in de veranderende samenleving en zijn instituten. Eerder heb ik vanuit mijn rol als onderzoeker, docent- en lerarenopleider op de Universiteit van Amsterdam en op de Staats Universiteit Rio de Janeiro gewerkt aan onderzoek en onderwijsontwikkeling rondom deze thematiek in het primair onderwijs, op lerarenopleidingen en in nascholing voor docenten PO, VO, MBO en WO.

Dr. Inti Soeterik

Senior onderzoeker

Externe publicaties