Handvatten voor een praatmethode voor gevluchte kinderen

Verkennend onderzoek naar mogelijke werkzame elementen en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van een praatmethode voor gevluchte kinderen
PublicatiesGepubliceerd op: 08-01-24
Voor kinderen die naar Nederland zijn gevlucht, kan het moeilijk zijn om te praten over wat zij hebben meegemaakt. Ook voor mensen in hun omgeving kan het lastig zijn om met hen in gesprek te gaan over de vlucht, het land van herkomst en de aankomst in Nederland. Tegelijkertijd is praten belangrijk om trauma te voorkomen of op tijd te signaleren. KIS formuleerde daarom handvatten om een praatmethode voor gevluchte kinderen te ontwikkelen.

In deze verkenning onderzochten we hoe professionals effectief in gesprek kunnen gaan met gevluchte kinderen over de positieve en negatieve ervaringen in hun leven. Dit deden we aan de hand van literatuur- en deskonderzoek en (groeps)gesprekken met professionals, gevluchte kinderen en ouders van diverse leeftijden en achtergronden.

Er bestaan al praatmethodes voor gevluchte kinderen, deze zijn echter niet specifiek gericht op traumapreventie of signalering van mogelijke trauma’s. Ook zijn veel praatmethodes gericht op groepsgesprekken, waar deze methode om individuele gesprekken met kinderen gaat. In deze handreiking omschrijven we handvatten en randvoorwaarden voor het ontwikkelen van een praatmethode.

ISBN 978-94-6409-266-0
30 pag.
2023

www.kis.nl

Thema's

 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: