Buurten

Buurten

Nederland is in de afgelopen decennia enorm veranderd. Veel buurtbewoners, met name in grootstedelijk gebied, kennen elkaar nauwelijks bij naam en toenaam. Daarnaast is de bevolkingssamenstelling veranderd, onder meer door de toestroom van (arbeids)migranten. Hoe de buurtbewoners met hun verschillen naast en met elkaar leven heeft veel aandacht. Tegelijkertijd wordt er met de terugtrekkende overheid steeds meer van de burger verwacht. Met ondersteuning van sociale teams dienen burgers zelf de regie te houden en problemen binnen verschillende leefdomeinen uiteindelijk zelf op te lossen. Welke kansen en mogelijkheden deze nieuwe werkwijze biedt, is een belangrijke vraag. Binnen dit thema worden tevens burgerinitiatieven onderzocht, onder andere op het gebied van duurzaamheid.

Het volledige thema-overzicht is hier te vinden.


Nieuws


Recente publicaties


Contactpersoon

Dr. Freek de Meere