Evaluatie Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Een terug- en vooruitblik
PublicatiesGepubliceerd op: 11-03-24
Sinds 2015 zorgt de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) voor landelijk inzicht in ontwikkelingen in het gemeentelijk sociaal domein. Het Verwey-Jonker Instituut voerde een kwalitatieve evaluatie uit van de GMSD, in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Uit de evaluatie blijkt dat de GMSD door de jaren heen is gegroeid, gevoed door gesignaleerde behoeften van met name gemeenten. Deze monitor is inmiddels een gewaardeerde, bijna vanzelfsprekende voorziening voor het sociaal domein, waar vooral kleinere gemeenten, met beperkte capaciteiten rondom data-analyse, profijt van hebben. Bekendheid met (specifieke onderdelen van) de GMSD zou het gebruik en daarmee de waarde van de GMSD flink kunnen vergroten. Vooral waar het gaat om leren en vergelijken (benchmarking) tussen gemeenten biedt de monitor mogelijkheden die nog beperkt benut worden.

In het rapport formuleren we een aantal fundamentele keuzes die gemaakt moeten worden in de toekomst, zoals de beoogde gebruikersgroep en ambitie qua (technische en inhoudelijke) innovatie. Qua thematiek is er behoefte aan meer inzicht in de sociale basis en effectiviteit van werkwijzen in het sociaal domein. Het rapport formuleert tot slot een aantal ‘spanningen’ waarmee de ontwikkelaars van de GMSD rekening moeten houden in toekomstige keuzes.

Meer informatie over de GMSD is te vinden op Gemeentelijke monitor sociaal domein

Onderzoekers

  • Maarten Kwakernaak
  • Jochum Deuten

Thema's

  • Sociaal Domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: