De sociale staat van Almere

PublicatiesGepubliceerd op: 29-02-24
Almere zet zich in voor een veerkrachtige, gezonde en aantrekkelijke stad. Daarom wilde de gemeente weten hoe het ervoor staat. Wat gaat er goed in de stad, wat kan beter en hoe denken inwoners en andere betrokkenen hierover? De unieke situatie van Almere biedt kansen, maar brengt ook specifieke opgaven met zich mee. In opdracht van de gemeente brachten het Verwey-Jonker Instituut, Movisie en Platform31 de sociale staat van Almere in beeld.

Met hun advies en onderzoek hopen de onderzoekers richting te kunnen geven aan het verdere gesprek over de sociale staat van Almere. Om onderbouwde en afgewogen keuzes te kunnen maken en van daaruit te handelen. Want in het dagelijkse doen van bewoners, maatschappelijke partners en gemeente uit zich de sociale veerkracht van Almere.

Opzet van het onderzoek

Bij het onderzoek werden Almeerse partnerorganisaties en vertegenwoordigers vanuit Almere betrokken. Zo was het perspectief van inwoners steeds aanwezig. De onderzoekers spraken met inwoners en professionals, analyseerden allerlei documenten en eerdere onderzoeken, en vergeleken Almere met twaalf andere steden (een zogeheten benchmark). De opbrengsten daarvan zijn besproken met organisaties, vrijwilligers, groepen inwoners en beleidsmedewerkers. Zij herkenden het beeld in de benchmark. Op deze manier ontstond het adviesrapport ‘Sociale veerkracht van Almeerders, advies over de sociale staat van Almere’: een gezamenlijk beeld van de sociale staat van de stad Almere en advies voor speerpunten voor de komende jaren.

Het beeld in het kort

Veel mensen wonen over het algemeen tevreden in Almere. Er is veel natuur en mooie architectuur. Almeerders zijn trots op de stad en willen ook bijdragen aan de stad. Veel inwoners hebben een stabiele baan en een fijn sociaal netwerk, maar dat kan veranderen door bijvoorbeeld een scheiding of financiële problemen. Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering of een flexibele baan hebben, kunnen onzeker zijn over hun toekomst. Daarbij wordt het steeds moeilijker om een betaalbaar huis te vinden.

Jongeren

Veel jongeren voelen zich Almeers en willen graag blijven wonen in Almere. Maar een deel van hen komt serieuze problemen tegen bij het opgroeien in Almere: sommigen hebben een minder stabiel gezin. Er is schooluitval, hoge jeugdwerkeloosheid en hoge jeugdcriminaliteit. Daarnaast zijn er weinig ontmoetingsplekken. Almere is bijzonder omdat het een grote stad is én zich kenmerkt door een planmatige ontwikkeling met een enorm snelle groei. De snelle groei biedt woningen, maar brengt dus ook uitdagingen. De groeiende onzekerheden in het samenleven in combinatie met de ruimtelijke groei doen een beroep op de gemeente Almere, organisaties en inwoners om samen Almere tot een stad te maken waar het prettig en veilig wonen is, waar aandacht voor elkaar is en waar alle inwoners op hun eigen wijze kunnen participeren in de samenleving.

Zie voor een algemeen en globaal beeld van de sociale staat van Almere de samenvatting, en voor verdieping het adviesrapport. Beiden zijn te rechts bovenaan deze pagina te downloaden.

Verdere verdieping is te vinden in de documentenanalyse en benchmark, het co-onderzoek, de verslagen van de thematafels en het verslag van de dialoogbijeenkomst.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: