Diversiteit

Pedagogiek Dar al-Hudaa

Een analyse van de pedagogiek van islamitisch onderwijs van de stichting alFitrah

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzoek gedaan naar de pedagogische kwaliteit van de lessen die binnen de alFitrah moskee (pedagogisch onderdeel Dar al-Hudaa) worden gegeven aan kinderen van 5 tot 14 jaar.

De studie biedt inzicht in de achtergrond, doelen, inhoud en het pedagogisch-didactische klimaat van de lessen. Daarnaast biedt het inzicht in de relatie die wordt gelegd met ouders en de verbinding met andere partijen die belangrijk zijn rondom kinderen in de ‘pedagogische civil society’, met name de basisschool.

Op basis van de bevindingen en met het oog op het belang van de kinderen en de bredere samenleving, doen de onderzoekers aanbevelingen aan alFitrah en de gemeente.