Pedagogiek Dar al-Hudaa. Een analyse van de pedagogiek van islamitisch onderwijs van de stichting alFitrah

Een analyse van de pedagogiek van islamitisch onderwijs van de stichting alFitrah
PublicatiesGepubliceerd op: 14-12-16
In opdracht van de gemeente Utrecht heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzoek gedaan naar de pedagogische kwaliteit van de lessen die binnen de alFitrah moskee (pedagogisch onderdeel Dar al-Hudaa) worden gegeven aan kinderen van 5 tot 14 jaar.

De studie biedt inzicht in de achtergrond, doelen, inhoud en het pedagogisch-didactische klimaat van de lessen. Daarnaast biedt het inzicht in de relatie die wordt gelegd met ouders en de verbinding met andere partijen die belangrijk zijn rondom kinderen in de ‘pedagogische civil society’, met name de basisschool.

Op basis van de bevindingen en met het oog op het belang van de kinderen en de bredere samenleving, doen de onderzoekers aanbevelingen aan alFitrah en de gemeente.

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: