Werkzame elementen MDA++ aanpak

Eindrapport monitoringsonderzoek naar de aanpak in 5 regio’s
PublicatiesGepubliceerd op: 21-03-23
De intersectorale specialistische Multidisciplinaire Aanpak (MDA++) is een veelbelovende werkwijze om meervoudige complexe problematiek, waarbij er ook sprake is van geweld in gezinnen, effectief aan te pakken. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht in opdracht van het programmateam Geweld hoort nergens thuis wat de effecten van deze aanpak zijn. Er is onderzoek gedaan in twee pilotregio’s, Rotterdam en Hart van Brabant en drie referentieregio’s, Friesland, Drenthe en West-Brabant.

De MDA++-aanpak kent een aantal bouwstenen, die de afgelopen jaren per regio invulling hebben gekregen. Dit betekent dat de aanpak er in elke regio net iets anders uitziet. Daarmee is het lastig de effectiviteit van MDA++ als geheel aan te tonen. In dit onderzoek is daarom vooral gezocht naar de werkzame elementen van de verschillende (regionale) aanpakken.

We concluderen dat MDA++ over het algemeen positief wordt beschouwd. In het rapport geven we aan welke werkzame elementen, die helpend zijn om de aanpak goed vorm te geven, uit de verschillende regio’s zijn opgehaald. Onze aanbeveling is om aan de bestaande, vooral organisatorische, bouwstenen een aantal meer inhoudelijke bouwstenen toe te voegen. Daarnaast adviseren we bij de ontwikkeling van de toekomstscenario’s kind- en gezinsbescherming aan te sluiten bij en voort te bouwen op de kennis, ervaring en geleerde lessen binnen MDA++ en niet opnieuw te beginnen.

Thema's

 • Huiselijk geweld en kindermishandeling

  Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: