Verkenning basis voor naamswijziging in verband met het Nederlands slavernijverleden

PublicatiesGepubliceerd op: 05-12-22
Het Verwey-Jonker Instituut heeft de afgelopen maanden de ‘Verkenning basis voor naamswijziging in verband met het Nederlands slavernijverleden’ uitgevoerd. Dit gebeurde in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) bij het minis­terie van Justitie en Veiligheid.

Via drie expertmeetings en een focusgroep met experts hebben de onderzoekers van het Instituut onderzocht:

  • Welke registers/overzichten beschikbaar zijn die namen bevatten die verbonden zijn aan het Nederlandse slavernijverleden.
  • Of er historisch verantwoord aanvullingen zijn te maken op deze registers.
  • Hoe bruikbaar deze registers en eventuele aanvullingen zijn in het kader van eventuele verzoeken tot naamswijziging in verband met het slavernijverleden.

De onderzoekers concluderen dat de nu beschikbare registers bruikbaar zijn als basis om een verband vast te stellen tussen de geslachtsnaam en het slavernijverleden – alle namen die op de in dit rapport genoemde registers staan, zijn aan tot slaafgemaakte mensen toegekend. Maar de beschikbare registers zijn niet bruikbaar als basis om bepaalde namen van naamswijziging uit te sluiten. De afwezigheid van namen in de registers duidt namelijk niet per se op een afwezigheid van een relatie met het slavernijverleden. Maar kan bijvoorbeeld ook duiden op een afwezigheid van (ontsloten) historische bronnen of op een uit de Nederlandse bronnen weggeraakte groep. Op wetenschappelijke gronden kunnen de registers wel dienen als basis om nazaten van tot slaafgemaakte mensen in te sluiten bij de mogelijkheid tot naamswijziging, maar niet om hen daarvan uit te sluiten.

Lees het nieuwsbericht ‘Hoe bruikbaar zijn koloniale registers bij verzoeken tot naamswijziging?’

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

Deel deze publicatie op: