Kennis ontwikkel je in interactie met alle betrokkenen. Om met die kennis bij te dragen aan een veerkrachtige en sociale samenleving. Ik ben blij daaraan te kunnen bijdragen

Onno de Zwart
Als algemeen directeur mag ik drie rollen verbinden. Voor partners en opdrachtgevers ben ik aanspreekpunt en denk ik mee over strategie. Binnen het Verwey-Jonker Instituut faciliteer en organiseer ik de ontwikkeling en bedrijfsvoering. Inhoudelijk ben ik bij onderzoeksprojecten betrokken als adviseur, expert en soms als uitvoerder van een onderzoek. In alle rollen zorg ik voor verbinding van diverse perspectieven.

De afgelopen jaren heb ik veel kennis en ervaring van het sociale domein opgedaan in verschillende management en directierollen. Ik ken de wereld van gezondheid, welzijn, zorg, jeugdhulp, gemeenten en Rijk goed. Daarbij heb ik inzicht opgedaan in de perspectieven van burgers, cliënten, professionals, beleidsmakers en bestuurders. Daarbij schakel ik steeds in de driehoek uitvoering, beleid en kennis.

In 2020 heb ik een aantal procesevaluaties uitgevoerd rondom transformatie van jeugdhulp in gemeenten en ben betrokken bij een aantal onderzoeken in het sociaal domein. In opdracht van de VNG zit ik het Expertiseteam ‘Reikwijdte rol gemeenten in de Wmo t.a.v. oudere inwoners met een zorgvraag’ voor.

Dr. Onno de Zwart

Algemeen directeur

Externe Publicaties

 • 2021Zwart, O. de. & Muijden, S. van. (2021) Pleidooi: Naar nieuwe vormen van integraal toezicht. Tijdschrift voor Toezicht, nr. 2 -2021.
 • 2021 Zwart, O. de., & Roseboom, T. (2021). Laat crisis geen levenslang betekenen voor jongste generatie. Vakblad Vroeg (lente), nr. 1-2021.
 • 2020 Zwart, O. de, (2020). Een vaccin voor sociale problemen? Een pleidooi voor sturen vanuit data en inzicht! Den Haag: Netwerk Directeuren Sociaal Domein.
 • 2020 Gemeente Utrecht. (2020). Kritische Blik. Januari 2020. Utrecht: Gemeente Utrecht.
 • 2020 Muijden, S. van, Zwart O. de. (2020). Een ‘toezichtdag’ uit het leven van een wethouder voor het héle sociaal domein.
 • 2020 Zwart, O. de, Abdouni, N. el, Tjepkema, S. (2020). De visitatiecommissie: Partnerschap versterken en vernieuwen: samen in beweging blijven. In Kabalt, J, Queens H. (eindred). Kritische Blik. Utrecht.
 • 2020 Bijdrage aan de podcast Transformatie van de gemeenteraad. (2020).In de reeks Zaaigoed.
 • 2020 Zwart, O. de. (2020). De zeven rollen van de gemeente. In Coincide, jaargang 14, nr 20.
 • 2018 Zwart, O. de. (2018). Heeft evidence based werken nog wel de toekomst. De toekomst. Duo-column met Wentink T.
 • 2017 Zwart, O. de. (2018). Beleidsontwikkeling in het sociaal domein. Presentatie kenniscafé. Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.
 • 2015 Zwart, O. de. (2015). Procesmanagement vraagt reflectie. In Procesmanagement, samen op weg! Werken in processen op zijn Rotterdams.
 • 2015 Jansen, W., Mieloo, C.L., Anschutz, J., Zwart O. de. (2015). Discrepanties tussen jeugdhulpgebruik en hulpbehoefte. Onderzoek in Rotterdamse wijken. Nederlands Tijdschrift Geneeskunde 2015;159.A7764.
 • 2014 Veen, Y.J. van der., Empelen, P. van., Zwart, O. de., Visser, H., Mackenbach, J.P., Richardus, J.H. (2014). Cultural tailoring to promote hepatitis B screening in Turkish Dutch: a randomized control study. Health Promot Int. 2014 Dec;29(4):692-704.
 • 2013 Mieloo, C.L., Looij-Jansen van de, P.M. van de., Waart, F.G. de., Waart, M.M.P.B.A. van., Zwart, O. de. (2013). Gezondheid en leefstijl van scholieren op het ROC vraagt om aandacht! Tijdschrift gezondheidswetenschappen (2013) 91: 100-107.
 • 2012 Wolfers, M., Zwart, O. de., Kok, G. (2012). The systematic development of ROsafe: an intervention to promote STI testing among vocational school students. Health Promot Pract. 2012 May;13(3):378-87.
 • 2011 Wolfers, M., Zwart, O. de, Kok, G. (2011). Adolescents in The Netherlands underestimate risk for sexually transmitted infections and deny the need for sexually transmitted infection testing. AIDS Patient Care STDS. 2011 May;25(5):311-9.
 • 2011 Wolfers, M., Kok, G., Looman, C., Zwart, O. de., Mackenbach, J.(2011). Promoting STI testing among senior vocational students in Rotterdam, the Netherlands: effects of a cluster randomized study. BMC Public Health. 2011 Dec 16;11:937.
 • 2010 Bults, M., Beaujean, D.J., Zwart, O. de, Kok, G., Empelen P, van., Steenbergen, J.E. van., Richardus, J.H., Voeten, H.A. (2010). Mexicaanse griep: risicoperceptie bij de bevolking, eigen maatregelen en vertrouwen in overheidsinformatie. Nederlands Tijdschrift Geneeskunde. 2010;154:A1686.
 • 2010 Kok, G., Jonkers, R., Gelissen, R., Meertens, R., Schaalma, H., & Zwart O. de. (2010). Behavioural intentions in response to an influenza pandemic. BMC Public Health. 2010 Mar 30;10:174.
 • 2010 Veen, Y.J. van der, Zwart, O. de., Mackenbach, J., & Richardus, J.H. (2010). Cultural tailoring for the promotion of hepatitis B screening in Turkish Dutch: a protocol for a randomized controlled trial. BMC Public Health. 2010 Nov 5;10:674.
 • 2010 Veen, Y.J. van der, Voeten, H.A., Zwart, O. de., & Richardus, J.H. (2010). Awareness, knowledge and self-reported test rates regarding Hepatitis B in Turkish-Dutch: a survey. BMC Public Health. 2010 Aug 24;10:512.
 • 2010 Wolfers, M.E., Kok, G., Mackenbach, J.P., & Zwart, O. de. (2010). Correlates of STI testing among vocational school students in the Netherlands. BMC Public Health. 2010 Nov 24;10:725.
 • 2010 Zwart, O. de, Veldhuijzen, I.K., Richardus, J.H., Brug J. (2010). Monitoring of risk perceptions and correlates of precautionary behaviour related to human avian influenza during 2006 – 2007 in the Netherlands: results of seven consecutive surveys. BMC Infect Dis. 2010 May 12;10:114.
 • 2009 Veen, Y.J. van der., Zwart, O. de., Voeten, H.A., Mackenbach, J.P., Richardus, J.H. (2009). Hepatitis B screening in the Turkish-Dutch population in Rotterdam, the Netherlands; qualitative assessment of socio-cultural determinants. BMC Public Health. 2009 Sep 9;9:328.
 • 2009 Veldhuijzen, I.K., Driel, H.F. van., Vos, D., Zwart, O. de., Doornum, G.J. van., Man, R.A. de., Richardus, J.H. (2009). Viral hepatitis in a multi-ethnic neighborhood in the Netherlands: results of a community-based study in a low prevalence country. Int J Infect Dis. 2009 Jan;13(1):e9-e13.
 • 2009 Voeten, H.A., Zwart, O. de, Veldhuijzen, I.K., Yuen, C., Jiang, X., Elam, G., Abraham, T., Brug, J. (2009). Sources of information and health beliefs related to SARS and avian influenza among Chinese communities in the United Kingdom and The Netherlands, compared to the general population in these countries. Int J Behav Med. 2009;16(1):49-57.
 • 2009 Wolfers, M.E., Wit, J.B. de., Hospers, H.J., Richardus, J.H., Zwart O. de. (2009). Effects of a short individually tailored counselling session for HIV prevention in gay and bisexual men receiving Hepatitis B vaccination. BMC Public Health. 2009 Jul 21;9:255.
 • 2009 Zwart O. de. (2009). Exploring risk perceptions of emerging infectious diseases. Thesis, Erasmus MC Rotterdam.
 • 2009 Zwart O. de., Veldhuijzen, I.K., Elam, G., Aro, A.R., Abraham, T., Bishop, G.D., Voeten, H.A., Richardus, J.H., Brug, J.(2009). Perceived threat, risk perception, and efficacy beliefs related to SARS and other (emerging) infectious diseases: results of an international survey. Int J Behav Med. 2009;16(1):30-40.
 • 2008 Götz, H.M., Schutten, M., Borsboom, G.J., Hendriks, B., Doornum, G., Zwart, O. de., (2008). A cluster of hepatitis B infections associated with incorrect use of a capillary blood sampling device in a nursing home in the Netherlands, 2007. Euro Surveill. 2008 Jul 3;13(27).
 • 2007 Kok, G., Hospers, H.J., Harterink, P., Zwart, O. de. (2007). Social-cognitive determinants of HIV risk-taking intentions among men who date men through the Internet. AIDS Care. 2007 Mar;19(3):410-7.
 • 2007 Kok, G., Zwart, O. de., Schaalma, H. (2007). AIDS 2006 – time to deliver. Patient Educ Couns. 2007 Jan;65(1):1-2.
 • 2007 Wolfers, M.E., Hoek, C. van den., Brug, J., Zwart, O. de. (2007). Using Intervention Mapping to develop a programme to prevent sexually transmittable infections, including HIV, among heterosexual migrant men. BMC Public Health. 2007 Jul 5;7:141.
 • 2007 Zwart, O. de., Veldhuijzen, I.K., Elam, G., Aro, A.R., Abraham, T., Bishop, G.D., Richardus, J.H., Brug, J. (2007). Avian influenza risk perception, Europe and Asia. Emerg Infect Dis. 2007 Feb;13(2):290-3. Erratum in: Emerg Infect Dis. 2007 Mar;13(3):522.
 • 2006 Götz H.M., Veldhuijzen, I.K., Ossewaarde, J.M., Zwart, O. de., Richardus, J.H. (2006). Chlamydia trachomatis infections in multi-ethnic urban youth: a pilot combining STI health education and outreach testing in Rotterdam, Netherlands. Sex Transm Infect. 2006 Apr;82(2):148-52; discussion 152-3.
 • 2006 Kok, G., Harterink, P., Vriens, P., Zwart, O. de., Hospers, H.J. (2006). The Gay Cruise. Developing a theory- and evidence based internet HIV-prevention intervention. Sexuality Research & Social Policy, Journal of NSRC 2006:3(2)52-67.
 • 2006 Veen, M.G. van., Götz, H.M., Zwart, O. de., Laar, M.J.W. van de. (2006). Hiv-prevalentie en risicogedrag bij prostituees in Rotterdam. TSG 2006;84(7):403-428.
 • 2005 Hospers, H.J., Kok, G., Harterink, P., Zwart, O. de. (2005). A new meeting place: chatting on the Internet, e-dating and sexual risk behaviour among Dutch men who have sex with men. AIDS. 2005 Jul 1;19(10):1097-101.
 • 2005 Kocken, P., Voorham, A., Zwart, O. de. (2005). Amor i salú; resultaten van een communityproject ter bevordering van de seksuele gezondheid van Antillianen en Arubanen in Rotterdam. TSG 2005;83:190-199.
 • 2004 Brug, J., Aro, A.R., Oenema, A., Zwart, O. de., Richardus, J.H., Bishop, G.D. (2004). SARS risk perception, knowledge, precautions, and information sources, the Netherlands. Emerg Infect Dis. 2004 Aug;10(8):1486-9.
 • 2004 Götz, H.M., Ossewaarde, J.M., Nieuwenhuis, R.F., Meijden, W.I. van der, Dees, J., Thio, B., Zwart, O. de., Laar, M.J. van de. (2004). Cluster van lymphogranuloma venerum onder homoseksuele mannen in Rotterdam, met grensoverschrijdende gevolgen. Nederlands Tijdschrift Geneeskunde 2004:148;441-2.
 • 2004 Vries, J. de., Götz, H.M., Zwart, O. de. (2004). Hepatitis A uitbraak onder dak- en thuislozen in Rotterdam. Infectieziektenbulletin 2004;15(6):212-214.
 • 2003 Hoek, K. van den., Zwart O. de., (2003). Van pionieren tot planmatig werken. Intervention mapping in de HIV/soa-praktijk. TSG 2003;81(6):360-363.