Uitstel of afstel van zorgvraag door Covid-19?

Wat leren we van de eerste crisisperiode?
PublicatiesGepubliceerd op: 18-02-21
De eerste lockdown vanwege de coronacrisis, had gevolgen voor de uitvoering van de Wmo en jeugdhulp in Amsterdam. Er werd minder gebruik gemaakt van deze voorzieningen, maar de professionals waren niet minder tijd kwijt aan het leveren van zorg. Voor de toekomst verwachten professionals dat het aantal cliënten eerder zal toe- dan afnemen. In dit onderzoek is gekeken welke lessen geleerd kunnen worden uit de eerste lockdown en de versoepelingen die daarop volgden.

De uitdaging voor de hulp- en zorgverlening is in de tussentijd niet minder geworden. De verwachting is dat de problematiek – en daarmee de behoefte aan ondersteuning, zorg en hulp – de komende periode zal toenemen. De onduidelijke toekomst vraagt de komende tijd een grote flexibiliteit van zowel hulp- en zorgorganisaties als van de gemeente. Wij raden daarom aan om met elkaar in te gesprek te blijven over het gewenste voorzieningenniveau en om gezamenlijk te kijken welke kansen en mogelijkheden er liggen om te verbeteren en vernieuwen. In de rapportage staan aanbevelingen voor zowel uitvoerende organisaties en professionals als voor de gemeente Amsterdam.

Met medewerking van de beleidsafdeling Jeugd en de beleidsafdeling Zorg van de Gemeente Amsterdam en Levvel

Met medewerking van

 • S.C.M. Deurloo

Thema's

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
 • Sociaal domein

  We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: