Richting! Over het sturen op perspectief voor wijken

PublicatiesGepubliceerd op: 26-05-21
Bestuurders maken zich zorgen over wijken waar de problemen zich op stapelen. Hoe krijgen we richting in de aanpak van deze wijken? Het Verwey-Jonker Instituut doet in een nieuw essay voorstellen voor de organisatie van samenwerking in het wijkenbeleid.

Eerder schreven we in deze reeks over weerbare wijken tegen ondermijning, de justitiële functie bij  sociale achterstand en over een gekantelde inzet op werk, onderwijs en hulpverlening. Bij elkaar vormen ze een pleidooi voor een sociaal offensief.

Dit nieuwe essay gaat over de realisatie van dat sociale offensief: doormiddel van governance (samenwerking) richting krijgen in de aanpak van wat we perspectiefwijken noemen. In het essay geven we ingrediënten voor de inrichting hiervan.

Thema's

Deel deze publicatie op: