Weerbare wijken tegen ondermijning

Contouren van een nieuwe strategie
PublicatiesGepubliceerd op: 18-09-19
Ondermijning verwijst naar problemen in de samenleving waar moeilijk grip op is te krijgen. Vooral de infiltratie van georganiseerde illegaliteit in reguliere structuren baart zorgen.

De ondermijnende (drugs)criminaliteit vindt zijn voedingsbodem in stadswijken waar problemen van armoede, achterstand en achterstelling zich opstapelen. En draagt vervolgens ook bij aan de verdere verloedering daarvan. Louter handhaving en opsporing schieten hier tekort; ook een sociaal offensief is noodzakelijk.

In dit essay wordt het belang van een tweeledig offensief beargumenteerd, waarmee de bestrijding van ondermijnende criminaliteit samengaat met een positieve stedelijke ontwikkeling. Een sociaal-maatschappelijk offensief past bij de Nederlandse traditie van stedelijk beleid, waarbij we de fouten het verleden moeten vermijden en tevens kunnen leren van het buitenland. Er worden acht uitgangspunten geformuleerd voor de vormgeving van een nieuwe strategie tegen ondermijning.

Onderzoekers

  • Hans BoutellierWetenschappelijk adviseur
  • Niels HermensSenior onderzoeker

Thema's

  • Ondermijning, criminaliteit en veiligheid

    Onderzoek naar ondermijning, criminaliteit en veiligheid is één van de expertisegebieden van het Verwey-Jonker Instituut.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: