Een wereld in wijken te winnen

Over de justitiële functie bij sociale achterstand
Publicatie overzichtGepubliceerd op: 14-05-20
Er is een groeiend besef dat de drugsindustrie steeds meer vat krijgt op kansarme stadswijken. Het leidt tot verdere afglijding van deze wijken. Om bewoners perspectief te geven, is een sociaal offensief noodzakelijk.

Maar dan wel inclusief ‘de justitiële functie’, een term waarin we behalve het Openbaar Ministerie ook de rechtsprekende macht en andere Justitieorganisaties samennemen.

Met dit essay willen we de verbeelding prikkelen over wat de justitiële functie vermag in een situatie van achterstand en verloedering. Het biedt inzicht in eerdere pogingen, huidige praktijen en nieuwe initiatieven. We pleiten voor gebiedsgericht rechtdoen op basis van drie principes die relevant zijn voor alle organisaties die uitvoering geven aan de justitiële functie.

Thema's

Deel deze publicatie op: