Preventieprogramma Rüya: Turks-Nederlandse meiden in balans

Evaluatierapport en handleiding voor bijeenkomsten
PublicatiesGepubliceerd op: 01-05-18
Uit onderzoek is bekend dat Turks-Nederlandse meiden veel vaker dan gemiddeld kampen met emotionele problemen, zoals depressie. Het Verwey-Jonker instituut heeft een programma ontwikkeld om emotionele problemen te voorkomen bij deze meiden. Dit deden wij in samenwerking met Stichting Kleurrijk Gezin en Jeugd, Bureau Can, Bureau de Mix en lokale zelforganisaties. In deze publicatie vindt u een evaluatierapport van het programma, een handleiding voor het houden van Rüya-bijeenkomsten, en de bijbehorende powerpoints. Zie ook de algemene flyer van het project.

Het programma Rüya – Turks voor droom – bestaat uit vijf bijeenkomsten voor meiden van 14-19 jaar en hun ouders. De bijeenkomsten zijn bedoeld om ouders en dochters met een Turkse achtergrond te ondersteunen en daarmee psychische problemen bij de meiden te voorkomen. Want opgroeien in Nederland is niet altijd makkelijk voor meiden met een Turkse achtergrond. Ze krijgen te maken met uiteenlopende en vaak tegenstrijdige verwachtingen vanuit de Turkse – en de Nederlandse cultuur. Sommige meiden raken hierdoor uit balans. Dat willen we voorkomen met Rüya. Voor een impressie van het programma, zie dit filmpje. Hierin komen begeleiders, en deelnemende ouders en meiden aan het woord.

De groepsbijeenkomsten bleken goed aan te slaan, zo bleek uit pilots die we uitvoerden in Den Haag, Utrecht en Deventer. Tijdens deze pilots evalueerden we het programma. We onderzochten of Rüya het taboe kan verbreken, het bewustzijn over het ‘leven in twee culturen’ bij ouders en meiden kan vergroten en de communicatie tussen ouders en dochters kan verbeteren. We keken hierbij tevens welke onderdelen van het programma nog beter konden, of waar de uitvoering bijgeschaafd kon worden. Op grond hiervan hebben wij het programma nog bijgesteld.

Tevens hebben we een handleiding ontwikkeld aan de hand waarvan deze bijeenkomsten gehouden kunnen worden. Het programma bestaat uit 5 bijeenkomsten van drie uur. Twee voor meiden, twee voor hun ouders en een bijeenkomst voor ouders en dochters samen. In een gezellige sfeer worden met behulp van voorbeelden, filmpjes en oefeningen onderwerpen bespreekbaar gemaakt. De bijeenkomsten voor ouders en voor ouders en meiden gezamenlijk zijn zowel in het Nederlands als in het Turks beschreven. In de handleiding wordt verwezen naar powerpoints. Deze vindt u hier:

Rüya is opgezet in opdracht van Kennisplatform Inclusief Samenleven, MIND Fonds Psychische Gezondheid, Oranje Fonds en de gemeenten Den Haag, Utrecht en Deventer.

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: