Ouders ondersteunen bij weerbaar opvoeden

Actieonderzoek vijf pilots
PublicatiesGepubliceerd op: 15-11-18

Religieuze ouders met een migratieachtergrond hebben soms extra ondersteuning nodig om hun kinderen op zo’n manier op te voeden dat zij zich thuis voelen in en verbonden met Nederland. Het ministerie van SZW en vijf gemeenten hebben met pilots ‘weerbaar opvoeden’ gewerkt aan de ondersteuning van deze ouders bij de opvoeding. De inzichten van deze pilots verwerkten we in een onderzoek.

Het ministerie van SZW en vijf gemeenten hebben met pilots ‘weerbaar opvoeden’ gewerkt aan het ondersteunen van religieuze ouders met een migratieachtergrond. Deze ouders hebben extra ondersteuning nodig omdat zij soms moeite hebben om hun kinderen op zo’n manier op te voeden dat zij zich thuis voelen in en verbonden met Nederland. En ze weerbaar te maken tegen spanningen en negatieve ervaringen.

In de pilots ontwikkelden en experimenteerden partijen met samenwerkingen tussen formele en informele partijen en met manieren om met ouders in gesprek te gaan over de omgang met enkele ‘heikele opvoedthema’s’ zoals wij-zij gevoelens en discriminatie. We volgden de ontwikkeling van de pilots door middel van actieonderzoek. Onderzoekers liepen mee met activiteiten binnen de pilots, woonden bijeenkomsten bij en spraken met betrokkenen.

Handvatten en good practices

Naast het continue leerproces tijdens de uitvoering van de pilots, heeft het actieonderzoek handvatten en good practices opgeleverd. Met deze bouwstenen kunnen professionals het gesprek met ouders over de opvoeding vormgeven. Ook als het om heikele thema’s gaat.

De lessen uit de pilots zijn ook te lezen in een samenvatting van het rapport.

ISBN 978-90-5830-908-2
36 pag
2018

Download via KIS

Thema's

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Polarisatie en verbinding

  Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: