Ongelijkheid in welzijn

Een mixed-methode onderzoek naar de mentale gezondheid van Nederlandse jongeren met en zonder migratieachtergrond
PublicatiesGepubliceerd op: 06-11-23
Jongeren met een migratieachtergrond ervaren vaker alledaagse discriminatie dan jongeren zonder migratieachtergrond en ervaren minder sense of belonging in Nederland. Die ervaringen hebben een negatieve invloed op hun mentale gezondheid. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut. Daarin zijn de bevindingen van jongeren met en zonder migratieachtergrond opgetekend.

Naar de mentale gezondheid van jongeren met een migratieachtergrond is in Nederland, in vergelijking met andere landen, relatief weinig onderzoek gedaan. Internationaal onderzoek toont aan dat deze jongeren meer risico lopen op het ontwikkelen van mentale gezondheidsklachten. Verwey-Jonker Instituut heeft nu, in opdracht van het ministerie van VWS, met nieuw onderzoek in kaart gebracht welke risicofactoren en beschermende factoren een rol spelen bij de mentale gezondheid van Nederlandse jongeren. Daarbij is dus in het bijzonder gekeken naar jongeren met een migratieachtergrond.

Thema's

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: