Prof. dr. Serena Does

Senior onderzoeker

Door mensen te betrekken uit de groepen die je onderzoekt, kom je dichterbij de waarheid.

Serena Does
Als senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut en programma coördinator bij Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) is prof. dr. Serena Does actief op het gebied van sociale ongelijkheid, discriminatie en verhoudingen tussen groepen. Ze voert kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit, evalueert beleid en maatschappelijke programma’s en vertaalt wetenschappelijke bevindingen naar praktische interventiemogelijkheden.

Voordat Does bij het Verwey-Jonker instituut kwam werken in 2021, was ze actief als senior onderzoeker en acting director in de Office of Equity, Diversity and Inclusion aan de University of California, Los Angeles (UCLA). Daar was zij betrokken bij het vormgeven van inclusief universitair onderwijs en beleid rondom gelijke kansen in de selectie en werving van universitair docenten, hoogleraren en decanen. Daarvoor was ze senior onderzoeker aan de UCLA Anderson School of Management, postdoctorale fellow bij Harvard Kennedy School’s Malcolm Wiener Center for Social Policy en postdoctorale onderzoeker bij UCLA’s Department of Psychology.

In 2022 is zij benoemd tot bijzonder hoogleraar Sociale Ongelijkheid & Veerkracht aan de VU.

Ongelijkheid

Het onderzoek van Does naar sociale ongelijkheid richt zich zowel op de aanwezigheid van negatieve ervaringen (zoals blootgesteld worden aan racistische opmerkingen en/of seksuele intimidatie), als op de afwezigheid van positieve ervaringen (zoals het niet ontvangen van aanmoediging op school of geen waardering krijgen op het werk). Deze duale benadering helpt om een breder en preciezer overzicht aan vormen van achterstelling in kaart te brengen, bijvoorbeeld op grond van huidskleur, beperkingen en gender identiteit.

Prof. dr. Serena Does

Senior onderzoeker