Onderzoek omvat niet alleen het vinden van antwoorden op bestaande vragen, maar ook het stellen van nieuwe en relevante vragen, het verkennen van onbekende terreinen en het buiten de gebaande paden denken om zo een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Maxime Yenga
In maart 2023 ben ik als onderzoeker in dienst getreden bij het Verwey-Jonker Instituut. Als onderzoeker interesseer ik me vooral in  diversiteit, interetnische relaties, discriminatie en racisme. Hierbij verdiep ik me graag in hoe migranten worden ontvangen door de samenleving en welke dynamieken en mechanismen hierbij een rol spelen.

Ik houd me bezig met het onderzoeken van  maatschappelijke vraagstukken aan de hand van data. Deze data kan verzameld zijn door het ons met vraaglijsten of door andere organisaties zoals CBS en SCP.  Deze vaardigheden heb ik opgedaan tijdens de bachelor Sociologie en de onderzoeksmaster Migration, Ethnic Relations and Multiculturalism. Beide studies heb ik aan de Universiteit Utrecht afgerond alvorens ik daar aan de slag ben gegaan als junior onderzoeker. Hier werkte ik voor het YOUth Got Talent-project: een multidisciplinair project dat het welzijn van adolescenten onderzoekt. Voor dit project was ik medeverantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van de dataverzameling, -documentatie en -analyses van het vierde en laatste meetmoment.

Hoewel ik mij vooral bezig heb gehouden met het uitvoeren van kwantitatief onderzoek, draag ik graag bij aan projecten die een kwalitatieve inslag hebben. Inhoudelijk ligt mijn expertise vooral op het vlak van discriminatie en racisme binnen de maatschappij, maar ik zet mij graag in voor verschillende maatschappelijke vraagstukken voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving en een verbetering van de positie van kwetsbare groepen.

Maxime Yenga, MSc

Onderzoeker

Externe publicaties