Mariam Badou, MSc

Medior onderzoeker

Mijn kracht zit in het verbinden van disciplines, sectoren en mensen. Middels mooie gesprekken, creatieve onderzoeksmethoden en kritische analyses breng ik mooie verhalen in beeld en werk ik mee aan concrete adviezen en aanpakken.

Mariam Badou
Binnen het Verwey-Jonker Instituut doe ik met veel plezier onderzoek naar vraagstukken die bijdragen aan een inclusievere samenleving die aandacht heeft voor verschillende groepen.

Als gezondheidswetenschapper heeft mijn hart altijd bij de zorg gelegen. Middels onderzoek hoop ik dan ook bij te kunnen dragen aan een gezondheidszorg die goed aansluit bij alle burgers en rekening houdt met de ervaringen en behoeften van patiënten. Dit doe ik het liefst door in gesprek te gaan met verschillende mensen en de verhalen en ervaringen naar boven te halen.

Zeldzame vormen van dementie

Een mooi voorbeeld is een onderzoek dat we doen naar zeldzame vormen van dementie. Middels interviews met patiënten en mantelzorgers, maar ook zorgprofessionals, maken we inzichtelijk wat de informatie en ondersteuningsbehoeften zijn van patiënten en adviseren we onder andere alzheimercentra over hoe ze bij deze behoeften kunnen aansluiten.

Naast gezondheidsvraagstukken werk ik aan vraagstukken met betrekking tot participatie, onderwijs en identiteitsbeleving van jongeren. Deze onderzoeken vinden deels plaats binnen het Kennisplatform Inclusief Samenleven waar de aandacht specifiek uitgaat naar groepen met een migratieachtergrond. Ik vind het belangrijk dat er binnen ons onderwijssysteem gelijke kansen zijn voor iedereen en dat iedere jongere, ongeacht zijn of haar achtergrond, zijn plek weet te vinden in onze samenleving. Door in gesprek te gaan met jongeren zelf, sleutelfiguren en (onderwijs)professionals komen we samen met de praktijk tot belangrijke inzichten en nieuwe aanpakken.

Mariam Badou, MSc

Medior onderzoeker

Externe publicaties