Donya Yassine, MSc

Onderzoeker

Onderzoek is het meest waardevol als het wordt uitgevoerd in interactie met de mensen waar het onderzoek over gaat

Donya Yassine
Sinds 2021 werk ik als onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut. Middels het uitvoeren van onderzoek wil ik mij inzetten voor een gelijkwaardige en veerkrachtige samenleving. Ik vind het belangrijk dat ieder kind opgroeit in een fijne omgeving en dat elke burger, ongeacht diens achtergrond, zich kan ontplooien tot de burger die hij of zij wil worden. Hier wil ik mij dan ook graag hard voor maken.

Mijn hart gaat het snelst kloppen van diversiteitsvraagstukken en vraagstukken rondom jeugd en opvoeding. Ook armoedeproblematiek en kansenongelijkheid hebben mijn interesse. Het liefst voer ik onderzoek uit via zowel een kwantitatief als een kwalitatief perspectief, zodat beide kanten aan het licht komen en ze elkaar, waar nodig, aanvullen. Door cijfers en verhalen van mensen te koppelen, kan je zowel de diepte als de breedte in gaan om tot de beste onderzoeksresultaten te komen.

Daarnaast vind ik het belangrijk dat het onderzoek dat wij doen, gedaan wordt in interactie met de doelgroep en met de eventuele betrokken partijen. Ik word het meest enthousiast van de gesprekken die we voeren met jongeren. Jongeren hebben vaak diverse inzichten en kunnen met hun ervaringen veel bijdragen aan het onderzoeksproces. Op deze manier kunnen we samen tot belangrijke inzichten en vernieuwende aanpakken komen. Dit maakt naar mijn idee het onderzoek dat wij doen erg waardevol.

Neem met mij contact op over jeugd- of diversiteitsvraagstukken!

Donya Yassine, MSc

Onderzoeker