Nauwe banden, meer effect?!

Samenwerking tussen Stichting Urgente Noden Nederland en islamitische en christelijke organisaties van gemeenschappen met een migratieachtergrond
PublicatiesGepubliceerd op: 28-07-22
Stichting Urgente Noden Nederland (SUN Nederland) biedt met 26 noodhulpbureaus verspreid over het land financiële hulp aan mensen die in urgente nood verkeren. Naast hen bestaan er ook veel christelijke en islamitische organisaties die deze hulp bieden. Zijn er kansen voor samenwerking? KIS onderzocht het.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek leefden in 2020 ruim 900 duizend huishoudens in Nederland onder de armoedegrens. Hoewel armoedecijfers de afgelopen jaren dalen, blijkt uit recent onderzoek dat armoede in Nederland de komende jaren waarschijnlijk weer toe zal nemen. Het CBS stelt dat mensen met een migratieachtergrond een grotere kans maken om in armoede te belanden. Stichting Urgente Noden Nederland signaleert ook dat onder de aanvragen voor noodhulp die bij de noodhulpbureaus binnenkomen relatief veel aanvragen voor mensen met een migratieachtergrond zitten.

KIS onderzocht voor de stichting wat de mogelijkheden zijn om samen te werken met islamitische en christelijke organisaties van mensen met een migratieachtergrond. Binnen deze gemeenschappen wordt namelijk vaak directe, informele hulpverlening geboden aan mensen die in armoede leven, schulden hebben of met urgente financiële nood te maken hebben. Door meer samen te werken zouden armoede, schulden en urgente noden nog effectiever aangepakt kunnen worden.

ISBN 978-94-6409-176-2
64
2022

Download via kis.nl

Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

Deel deze publicatie op: